www.rataverkko.fi – Tietoa rautatieliikenteestä. Ylläpito Raideryhmä www.raideryhma.fi

Tietoa Kemijärven junaliikenteestä

Ajankohtaista

Kemijärven liikenteen jatkuminen

Entinen juna

Uusi juna

Sähköistyksen tarve

Aggregaatti ja Dr16-veturi

Kemijärven junien kannattavuus

Poimintoja syksyn ennakkoaikataulusta

Näiltä sivuilta löydät tietoa Kemijärven yöjunaliikenteeseen liittyvistä aiheista.

Uusi juna-aika alkoi, Kemijärven yöjunaliikenne loppui

11.9.2006

VR Oy:n aikataulukausi vaihtui 3.9.2006, ja yöjunaliikenne Kemijärvelle loppui kuten VR Oy on halunnut. Entinen Kemijärven yöjuna on nyt punaisista makuuvaunuista ja sinisistä muista vaunuista koostuva.

Kemijärven uusi juna-aika merkitsee sitä, että aamuksi Rovaniemelle ja Kemijärvelle matkustavien matkalipun hinta on noussut 14 euroa. Tämä selittääkin VR Oy:n haluttomuuden jatkaa liikennettä Kemijärvelle sinisillä vaunuilla. Niin kauan kun matkustajilla oli valinnan vapaus, he ostivat halvempia lippuja. Nyt VR Oy pakottaa monopolin turvin maksamaan enemmän, vaikka palvelu Kemijärvelle matkustaville on huonontunut. Kun tätä ei haluttu myöntää, on VR Oy:ssä täytynyt keksiä vuoden verran mitä erikoisimpia selityksiä sille, miksi makuuvaunuliikenne Kemijärvelle on muka mahdotonta.

Kemijärvelle matkustavan makuuvaunumatka päättyy Rovaniemelle, joten on herättävä runsaat kaksi tuntia aikaisemmin ja Rovaniemellä on vaihdettava omin avuin toiseen junaan. Siinä on kaksi päivävaunua, ei ravintolaa, ja junaa vetää Kemijärvelle sama dieselveturi, joka vielä elokuussa veti Helsingistä tulleet makuuvaunut perille Kemijärvelle.

VR Oy:n suunnitelman mukaan matkan hinta nousee ensi vuoden alussa lisää ja palvelu huononee entisestään. Silloin VR Oy haluaa lopettaa Kemijärvelle vielä kulkevan henkilöjunan. VR Oy ei silloin enää myy lippuja Kemijärvelle lainkaan, vaan matkustaja joutuu ostamaan erillisen bussilipun. Koko matka maksaa silloin 23,20 € enemmän kuin ennen uutta juna-aikaa, jolloin makuuvaunulla pääsi perille asti. Hinnan korotus on 28 %. Näin palvelee meidän kaikkien omistama valtiollinen monopoliyhtiö.

VR Oy:lle ei ole elokuun aikana käydyissä neuvotteluissa kelvannut mikään ratkaisu uuteen juna-aikaan asti toimineen kannattavan junayhteyden jatkamiseksi. Valtio lupasi budjettiriihessään elokuun lopussa VR Oy:lle lisää valtionapua 450.000 euroa vuodessa sillä ehdolla, että Itä-Lapin kunnat tukevat myös VR Oy:tä 50.000 euron määrällä. Mutta tälläkään lisätuella VR Oy ei suostu jatkamaan kannattavaa junaliikennettä Kemijärvelle. Kuitenkin yöjunaliikenne Kemijärvelle on helposti järjestettävissä kannattavasti ja siten ilman valtiontuen tarvetta. Katso järjestely tästä.

VR Oy on ilmoittanut, että jos sille maksetaan sen vaatima tuki, se suostuu liikennöimään Kemijärvelle yöjunia siten, että ne saapuvat Kemijärvelle entistä junaa myöhemmin alkuiltapäivällä ja lähtevät entistä aikaisemmin iltapäivällä. Näin monopoliasemassa oleva VR Oy voi huonontaa palveluaan mutta nostaa silti tuotteensa hintaa sekä saa lisätulona riskitöntä valtionapua. Tämän järjestelyn tausta on selvitetty sivulla Kemijärven liikenteen jatkuminen.

Kemijärven yöjunan lisäksi VR Oy lopetti myös Itä-Suomen yöjunia, joiden tilalle VR Oy tarjoaa aamuyöllä lähteviä Pendolinovuoroja, joissa matkan hinta on korkeampi kuin illalla lähteneissä yöjunissa. VR Oy:n konsepti on siis sama sekä Lapissa että Itä-suomessa: Uusi kalusto vanhan tilalle, hinta ylös, palvelun laatu alas. Lapissa yöjunat kulkevat päivällä ja Itä-Suomessa päivävaunujunat yöllä.

Kilpailuvirasto ei puutu VR Oy:n toimiin

Kilpailuvirsto vastasi Raideryhmän esittämään toimenpidepyyntöön harkittuaan asiaa kuukauden. Kilpailuvirasto ei näe aihetta selvittää VR Oy:n lakiin perustuvassa monopolissa tekemiä toimia eikä aseta kyseenalaiseksi VR Oy:n omia ilmoituksia toimiensa taloudellisista perusteista.

Raideryhmän toimenpidepyyntö ja kilpailuviraston vastaus ovat luettavissa Raideryhmän www-sivuilla.

VR Oy: Yöjuna Kemijärvelle ei kulje edes rahalla

Lehtitietojen mukaan (Pohjolan Sanomat, Lapin Kansa 9.8.) yöjuna Kemiäjrvelle ei kulje edes valtion tukirahalla. Sen estävät aikataulut ja työvuorot. Raha auttaa kannattavan junan liikennöinnissä vasta ensi vuonna. VR Oy myöntää lehdissä, ettei Kemijärvelle ulottuva yöjunaliikenne ole kannattamatonta vaan kannattavaa ja matkustajiakin on riittävästi: ”Pohjoisen suosituimman yöjunaliikenteen kannattavuus turvataan, kun makuuvaunuista kaikki ovat uusia,” sanoo Antti Jaatinen VR Oy:stä.

Helsingin Sanomain kolumnissa samana päivänä 9.8. ongelmaksi nimetään kuitenkin edelleen raha. Kiintoisaa on, että HS:n tietojen perusteella voi laskea, että junan ulottaminen Kemijärvelle tuottaa VR Oy:lle voittoa suunnilleen 300.000 euroa vuodessa. Miten tämä selviää, on luettavissa junien kannattavuutta käsittelevältä sivulta.

Keskiviikkona 2.8. Kemijärven junista neuvoteltiin viimeksi. Silloin VR Oy ilmoitti, että tekniset ongelmat ratkeavat rahalla. Miljoonan euron vuotuinen tuki VR Oy:lle takaa Kemijärven yöjunaliikenteen jatkumisen.

Julkisuudessa on nyt esiintynyt seuraavia uusia ongelmia:

Neuvoteluissa 2.8. Liikenneministeriö ei ollut halukas maksamaan vaadittua tukea vaan edellytti, että kunnat osallistuvat VR Oy:n tukemiseen. Kuntien edustajat eivät hyväksyneet ehdotusta osallisumisesta tuen maksamiseen.

Edellä mainituista ongelmista ja tukivaatimuksesta on tietoa sivulla Kemijärven liikenteen jatkuminen.

Raideryhmä täydensi toimenpidepyyntöä

Kilapiluvirasto kommentoi Raideryhmän toimenpidepyyntöä Karjalan Maa -lehdessä arvellen, että toimenpidepyyntö on luonteeltaan poliittinen. Raideryhmä vastasi keskeneräisen asian julkiseen kommentointiin 4.8. täydentämällä toimenpidepyyntöä toteamalla, että laki nimenomaan edellyttää kuluttajan näkökulman huomioimista arvioitaessa kilpailun rajoittamista. Toimenpidepyyntö ja sen täydennys Raideryhmän internetsivulla.

Toimenpidepyyntö Kilpailuvirastolle

Raideryhmä on jättänyt 1.8. Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön sekä Kemijärven että muun Suomen makuuvaunuliikenteestä. Kilpailuvirastoa pyydetään tutkimaan, rikkooko VR Oy Lakia kilpailunrajoituksista (480/1992) lakkauttamalla kannattavan junayhteyden ja romuttamalla vaunukalustoa myymättä sitä muille mahdollisille toimijoille.

Olisihan mahdollista, että esimerkiksi Kemijärven kunta tai Itä-Lapin yrittäjät perustaisivat yhtiön, jolla olisi makuuvaunuja ja dieselveturi vaunujen vetämiseksi sähköistämättömällä radalla. Yhtiö ei voi palkata omaa veturinkuljettajaa ajamaan valtion rataverkolla. Mutta se voi ostaa junankuljetuspalvelun VR Oy:ltä ja vaunujen vedon sähköveturilla Helsingistä Rovaniemelle. Näin tämä yhtiö voisi itse järjestää suoran makuuvaunuyhteyden Kemijärvelle. Vastaavalla tavalla toimi Suomessa yksityinen museojunaliikenne ennen kuin museojunaliikenne vapautettiin VR Oy:n monopolista.

Uusi yöjunakampanja 31.7.2006

Ympäristöjärjestö Maan ystävät on käynnistänyt vetoomuskampanjan yöjunaliikenteen puolesta. Kampanjasivun kautta voi lähettää viestin liikenneasioista päättäville henkilöille. Kampanjasivun osoite on http://www.maanystavat.fi/yojuna/.

Syksyn aikataulun yöjunille aiheuttamista muutoksista on tietoa sivulla Poimintoja syksyn ennakkoaikataulusta.

Keskustelua tarpeettomasta valtiontuesta

Radiouutisten 25.7.2006 mukaan LVM:n liikennepalveluyksikön päällikkö Juhani Tervala on vahvistanut, että ministeriön tavoitteena on Kemijärven yöjunaliikenteen jatkuminen keskeytyksettä. Tervalan mukaan kysymys on rahasta. VR Oy:n mukaan Kemijärven yöjunaliikenteeseen on tulossa syyskuusta alkaen vuoden tauko, ennen kuin radalle saadaan aggregaattivaunut.

Raha siis ratkaisee tämänkin teknisen esteen. VR Oy onkin myöntänyt jo aikaisemmin, ettei Kemijärven yöjunaliikenteen jatkamiselle ole mitään teknisiä esteitä, vaikka aikaisemmin liikenteen lopettamista onkin perusteltu teknisillä syillä.

Keskustelu rahasta Kemijärven liikenteen vuoksi on kuitenkin turhaa. Liikenne Kemijärvelle asti on ollut kannattavaa (liikenneministerin vastaus kannattavuutta koskevaan eduskuntakyselyyn 22.12.2005), eikä se muutu kannattamattomaksi, jos sitä jatketaan samalla tavoin kuin se on ollut kannattavaa tähänkin asti. Liikenneministerin ei tarvitse taivutella tämän vuoksi valtiovarainministeriä, vaan määrätä omistajana VR Oy toimimaan siten, että liikenne jatkuu kuten tähänkin asti, kannattavana ilman valtion tukea.

Ongelma ei ole Kemijärven junassa, eivätkä kemijärveläiset ole tehneet mitään pahaa, josta heitä pitäisi rankaista mm. vaatimuksin osallistumisesta aggregaattivaunun kustannuksiin. Ongelma ovat kalliit uudet vaunut kuten ministerin vastauksesta 22.12.2005 käy selville. Vaunujen investointikulujen kohdistamiselle pelkästään Kemijärven junaan ei ole mitään perusteita, sillä vaunut ovat käytettävissä kaikkiin makuuvaunujuniin. Keskustelua tulisikin käydä yöjunaliikenteestä yleensä ja siitä, minkälaisin ponnisteluin VR Oy voi edistää eikä supistaa yöjunaliikennettä ja siten myös uusien makuuvaunujen käyttöä.

Junatapahtuma 1.7.2006

Kemijärven junatapahtumassa Kemijärvellä 1.7.2006 oli viestinä junaliikenteen jatkuminen. Liikenneministeri Susanna Huovinen oli ilmoittanut noin viikkoa aikaisemmin, että yöjunat Kemijärvelle jatkavat syyskuussa, nyt oli tehtävänä vain selvittää käytännön järjestelyt (LVM:n tiedote 21.6.2006). Huovisen viestin Kemijärvelle toi kansanedustaja Maija Rask. Lapissa oltiin huojentuneita, kun järjen uskottiin voittaneen. Aiheesta lisää www.infoverstas.fi.

Tervala: Vähintään vuoden katko

Pian Kemijärven tapahtuman jälkeen yksikön päällikkö Juhani Tervala Liikenne- ja viestintäministeriöstä ilmoitti, että Kemijärven junaliikenteeseen tulee vuoden katko. Syynä on, ettei aggregaattivaunuja ehditä ostaa tai vuokrata syyskuun alkuun mennessä. VR Oy:stä sanottiin, että aggregaattivaunut on vuokrattava Venäjältä, ja niihin on tehtävä muutoksia, ja tähän kuluu aikaa.

Neuvottelu 11.7.2006

Lappilaiset neuvottelivat VR Oy:n kanssa asian uudesta käänteestä 11.7. Näissä neuvotteluissa VR Oy myönsi, ettei junaliikenteen jatkamiselle oli mitään teknisiä esteitä. Eli liikenne voi jatkua uusilla tai vanhoilla vaunuilla. Mutta VR Oy ei halua liikennettä jatkaa, eikä jatka sitä missään tapauksessa ilman valtiolta tulevaa tukea. VR Oy:n mukaan ministeriöstä ei ole tullut mitään ohjeita liikenteen jatkamiseksi. (Lähde: Koillis-Lappi 13.7.: VR ei peräänny piiruakaan - makuuvaunuliikenteen jatkamiselle ei kuitenkaan mitään teknistä estettä "Makuuvaunuliikenne jatkuu vain hallituksen erillisellä päätöksellä")

Sivun alkuun.

Tämä sivu on luotu 19.7.2006 / AA | Viimeisin päivitys 11.9.2006 / AA