www.rataverkko.fi – Tietoa rautatieliikenteestä. Ylläpito Raideryhmä www.raideryhma.fi

Tietoa Kemijärven junaliikenteestä

Ajankohtaista

Kemijärven liikenteen jatkuminen

Entinen juna

Uusi juna

Sähköistyksen tarve

Aggregaatti ja Dr16-veturi

Kemijärven junien kannattavuus

| Miksi VR Oy ei suostu jatkamaan aamujunaa Kemijärvelle | Miksi iltapäiväjuna Kemijärvelle | Esitettyjä esteitä | Liikenteen jatkumisen tekniset vaihtoehdot | Liikenteen jatkumisen taloudellset edellytykset | Miksi selitykset eivät pitäneet |

Miten Kemijärven liikenne voi jatkua ilman tukea

Yöjunaliikenne aamuksi Kemijärvelle voi jatkua siten, että aamulla saapuvassa junassa käytetään sinisiä vaunuja ja uudet punaiset vaunut sijoitetaan myöhemmin Rovaniemelle saapuvaan junaan, joka ei ole jatkanut Kemijärvelle.

Molemmat junaparit ovat olleet kannattavia, eli niistä ei ole maksettu VR Oy:lle valtiontukea. Kun aamulla saapuva juna toimii kannattavasti kuten aikaisemminkin, ei synny tarvetta maksaa VR Oy:lle tukea tästä junasta.

Myöhemmin saapuvan junan kanssa VR Oy voi toimia parhaaksi katsomallaan tavalla. Siinä VR Oy voi halutessaan käyttää uusia makuuvaunuja, joiden käyttö lienee kannattavaa, kun VR Oy on kannattavuuteen tähtäävänä osakeyhtiönä kerran vaunuhankinnan tehnyt.

Sivun alkuun.

Miksi VR Oy ei suostu jatkamaan aamujunaa Kemijärvelle

Yksinkertainen vastaus tähän on seuraava:

VR Oy haluaa pakottaa kaikki matkustajat ostamaan kalliin uuden makuuvaunun lipun. Se ei onnistu, jos samassa junassa on halvempia sinisiä vaunuja.

Tämä on helppo päätellä eri makuupaikkayhteyksien hinnoista.

Makuupaikka ja junalippu Kemijärvelle maksoi vielä elokuussa 83 € sinisessä vaunussa. Makuupaikka ja junalippu Rovaniemelle uudessa vaunussa ilman suihkua maksoi 93 €. Nyt makuupaikka Rovaniemelle ja junalippu Kemijärvelle maksaa 97 € ilman suihkua.

Hinnoittelu johti jo elokuussa siihen, että Rovaniemelle matkustavan kannatti ostaa makuupaikka ja junalippu Kemijärvelle ja jäädä junasta pois Rovaniemellä, koska se oli 10 € halvempaa kuin uuden vaunun makuupaikassa Rovaniemelle matkustaminen. Näin myös kevään ja kesän aikana matkustajat käytännössä tekivät.

Elokuun aikana on käynyt selväksi, ettei VR Oy suostu missään tapauksessa jatkamaan aamujunaa Kemijärvelle sinisin vaunuin. Sen sijaan se saattaa suostua jatkamaan iltapäiväksi Kemijärvelle ehtivää juna, joka vastaavasti lähtee myös paluusuuntaan jo iltapäivällä. Tämänkin edellytyksenä on huomattava valtiontuki. Julkisuudessa esiintynyt tukivaatimus on 0,6–1 miljoona euroa vuodessa.

Sivun alkuun.

Miksi VR Oy tarjoaa itapäiväjunaa Kemijärven junaksi

Rovaniemelle kulkee myös toinen makuuvaunujuna. Se lähtee Helsingistä myöhemmin ja palaa aikaisemmin kuin entinen Kemijärven juna. Tämä juna ajetaan sinisin vaunuin.

Tämän junan jatkamista Kemijärvelle VR Oy ehdotti. Näin siksi, että tässä junassa on vain sinisiä vaunuja, joten Kemijärvelle jatkavat vaunut eivät estä tässä junassa kalliiden uusien vaunujen lippujen pakkomyyntiä. Makuupaikkamatka Rovaniemelle maksaa tässä junassa nyt 79 € kuten se maksoi ennen Kemijärven junassa sinisessä vaunussa.

Kemijärvelle matkustaville tämä on huono vaihtoehto. Juna on 3 tuntia myöhemmin perillä ja lähtee 3 tuntia aikaisemmin takaisin. Käytännössä molemmissa suunnissa menetetään puoli päivää.

Aikaisemmin lähtevä ja myöhemmin palaava juna onkin ollut suositumpi. Ja siksi VR Oy haluaa nostaa juuri sen junan matkalippujen hintoja uusia vaunuja käyttämällä.

Sivun alkuun.

Kemijärven junaliikenteen jatkumiselle esitettyjä esteitä

VR Oy lopetti ilmoituksensa mukaan makuuvaunuliikenteen Kemijärvelle 3.9.2006 alkaen. Vuoden 2006 loppuun asti VR Oy on sanonut pitävänsä kulussa henkilöjunan jatkoyhteytenä Rovaniemelle katkaistulle entiselle Kemijärven junalle. Kemijärvelle matkustavan matkalipun hinta nousi siten 14 euroa, ja palvelu huononi ratkaisevasti. On herättävä noin 2 tuntia aikaisemmin ja vaihdettava omatoimisesti päivävaunujunaan, jossa ei ole edes ravintolavaunua.

Arvio Kemijärven liikenteen lopettamisen todellisesta syystä esitettiin yllä. Alkuvuoden 2006 kuluessa VR Oy:stä on esitetty erilaisia muita syitä, joiden vuoksi junaliikenne ei voisi jatkua.

Aluksi syyksi sanottiin, että juna on kannattamaton, eikä Liikenne- ja viestintäministeriö enää osta tätä liikennettä. Kun tämä väite myönnettiin vääräksi, uudet syyt olivat teknisiä. VR Oy on esittänyt mm. seuraavia syitä, joiden paikkansapitämättömyys on selitetty tämän sivun lopussa:

Mikään tekninen syy ei estä makuuvaunujunaliikenteen jatkamista Kemijärvelle. Tiistaina 11.7.2006 käydyissä neuvotteluissa VR Oy myönsikin lappilaisille neuvottelijoille, ettei mikään tekninen syy estä liikenteen jatkumista nykyisellä junalla, mutta VR Oy ei vain halua sitä tehdä.

Keskiviikkona 2.8.2006 käydyissä neuvotteluissa VR Oy:n kanta oli, että Kemijärven liikenne voi kyllä jatkua sillä edellytyksellä, että VR Oy:lle maksetaan nykyisen junan jatkumisesta miljoona euroa vuodessa tai päiväjunasta 0,6 miljoonaa euroa vuodessa. Aikaisemmin VR Oy on ilmoittanut kantanaan, että sille ei tarvitse maksaa Kemijärven liikenteen jatkumisesta, jos rata Kemijärvelle on sähköistetty.

9.8.2006 lehtitiedot (Pohjolan Sanomat, Lapin Kansa) kertovat, ettei rahakaan ratkaise liikenteen jatkumista ja Kemijärven juna on ollut sekä kannattava että suosittu. Saman päivän Helsingin Sanomissa todistellaan kuitenkin liikenteen kannattamattomuutta ja rahantarvetta.

Sivun alkuun.

Liikenteen jatkumisen tekniset vaihtoehdot

  1. Nykyisen käytännön jatkuminen, eli juna koostuu samanlaisesta vaunustosta kuin nyt (sekä punaisia että sinisiä vaunuja tai vain sinisistä, siniset jatkavat Kemijärvelle), ja junan Kemijärvelle jatkava osa vedetään Dv12-vetureilla, jotka hoitavat myös muuta liikennettä Kemijärvellä ja Sallassa.
  2. Vaunuston muuttaminen pääasiassa punaisiksi vaunuiksi, ja olemassa olevan aggregaattivaunun käyttö välillä Rovaniemi–Kemijärvi. Aggregaattivaunuja on riittävästi. Vetureina Dv12 kuten nykyään. Tällainen käytäntö on jo ollut esimerkiksi viime talvena, jolloin aggregaatilla on lämmitetty Kemijärvelle jatkavia autonkuljetusvaunuja.
  3. Vaunuston muuttaminen pääasiassa punaisiksi vaunuiksi, ja junan vetäminen välillä Rovaniemi–Kemijärvi Dr16-vetureilla, joissa on 1500 voltin sähkönsyöttö.

Sivun alkuun.

Liikenteen jatkumisen taloudelliset edellytykset

Kun liikenne jatketaan siten, että juna koostuu sinisistä makuuvaunuista ja ainoastaan Rovaniemelle asti junaan sijoitetaan tarvittaessa punaisia makuuvaunuja, junan lipputulot kattavat liikenteen hoidon kulut. VR Oy on myöntänyt tämän, ja tämä oli tilanne ennen 3.9.2006.

Liikenne voidaan ja tulee hoitaa näin, jotta lipputulot kattavat kulut ja juna on kannattava.

Jotta liikenne pysyy kannattavana tulevaisuudessakin, punaisia makuuvaunuja ei tule käyttää edes Rovaniemelle kuin siinä tapauksessa, että junaan myydään kalliimpia punaisten vaunujen makuupaikkoja jotka kattavat vaunujen korkeammat kulut.

Kun VR Oy on ilmoittanut, että se ajaisi junan sähköistetyllä radalla Kemijärvelle omalla kustannuksellaan, tukivaatimus tarkoittaa sitä, että VR Oy:n mukaan diesel- ja sähkövedon kustannusero Rovaniemen ja Kemijärven välillä on miljoona euroa vuodessa. Tämän mukaan radan sähköstys olisi siis kannattavaa, koska VR Oy:n miljoonan euron tukivaatimus on yhtä suuri kuin kustannukset pankkilainasta, jolla radan sähköistys maksettaisiin 30 vuodessa.

Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että Ratahallintokeskus on laskenut, ettei sähköistys ole kannattavaa, jos radalla kulkee vain yksi junapari. Tämän arvion perustana ovat myös VR Oy:n ilmoittamat kustannuserot diesel- ja sähkövedon välillä, joita se on antanut Ratahallintokeskukselle ratojen jatkosähköistyksen arviointiin. Näitä tietoja voitaneen pitää luotettavina, jolloin vaatimus miljoonasta eurosta vuodessa ei pidä paikkaansa.

Liikenteen jatkuminen Kemijärvelle ei siis tarvitse valtion tukea, eikä tällaisesta tukipäätöksestä tarvitse edes keskustella.

Sivun alkuun.

Miksi selitykset eivät pitäneet

Sivun alkuun.

Tämä sivu on luotu 18.7.2006 / AA | Viimeisin päivitys 11.9.2006 / AA